header logo

Lidmaatschap Watersportvereniging De Engel

 

De haven van Watersportvereniging De Engel is tot stand gekomen door zelfwerkzaamheid van de leden en bestaat sinds 1974.

Alle personen die lid willen worden van onze watersportvereniging moeten bereid zijn hun steentje bij te dragen aan het onderhoud/behoud van de haven. Alleen door inzet van leden/vrijwilligers kunnen we de doelstelling van de oprichters van WSV De Engel waarborgen, namelijk:

 

Voor elkaar en met elkaar blijven werken aan een mooie en betaalbare haven.

 

Waarschijnlijk wilt u ook in aanmerking komen voor een ligplaats in onze haven. Helaas is er niet altijd gelijk een ligplaats beschikbaar. U komt in volgorde van aanmelding op een wachtlijst hiervoor. Voor het verkrijgen van een ligplaats zijn een aantal voorwaarden, die zijn opgenomen in het havenreglement:

  • U moet lid zijn van WSV De Engel.
  • U moet wonen binnen de gemeente Rheden of Rozendaal.
  • Het vaartuig waarvoor ligplaats wordt aangevraagd en verhuurd, mag niet groter zijn dan 12 meter lengte en 3.80 breedte.
  • U moet als eigenaar aanspreekbaar en verantwoordelijk zijn voor het vaartuig.
  • Het vaartuig moet voldoende verzekerd zijn voor Wettelijke Aansprakelijkheid.
  • Voordat een ligplaats wordt toegewezen ontvangen wij van u een kopie van deze polis
  • Het Huishoudelijk Reglement en het Haven Reglement dienen zonder meer te worden aanvaard. Lees deze vast voordat u begint met het invullen van het aanmeldingsformulier. U wordt nl gevraagd of u ze aanvaardt.

Om het lidmaatschap aan te vragen kunt u onderstaand formulier online invullen en versturen.

Online in te vullen aanmeldingsformulier

Als het formulier correct en volledig is ingevuld en verstuurd krijgt u een bevestigingsmail. Als het inschrijfgeld is ontvangen op de bankrekening van WSV De Engel dan ontvangt u per post de bevestiging van uw lidmaatschap en een lidmaatschapsnummer. 

 

U krijgt 2 jaar de status van aspirant lid om wederzijds te kunnen vaststellen of de doelstelling van onze vereniging wordt gerespecteerd. Na deze periode beslist de Ledenvergadering of u wordt toe gelaten als gewoon lid. Een aspirant lid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid.
Vanzelfsprekend kunt u voorafgaand aan bovenstaande procedure een oriƫnterend bezoek brengen aan onze haven. Maak hiervoor een afspraak met onze havenmeesters telefoon 06 23 82 13 29.


Wij hopen u binnenkort in onze vereniging te kunnen verwelkomen!


Bestuur van WSV De Engel.