header logo

Rijkswaterstaat van start met 24-uursbediening op Nederrijn en Lek

 

Rijkswaterstaat renoveert de drie stuwcomplexen (Driel, Amerongen en Hagestein) in de Nederrijn en Lek.

Sinds medio november 2019 worden de complexen centraal bediend. Het centraal bedienen maakt het mogelijk om vooruitlopend op de afronding van de renovatie te starten met zogenaamde 24/7 bediening van de drie complexen. Dit betekent dat met ingang van 2 januari 2020 de sluizen in Driel, Amerongen en Hagestein ook in de weekendnachten worden bediend. 

Wel zullen in de loop van 2020 nog resterende werkzaamheden aan de sluizen moeten worden uitgevoerd. Dit betekent dat er in bepaalde weekendnachten, net als op dit moment, geen bediening zal zijn. De tijdvensters waarin er dan geen bediening is, zijn net als nu van zaterdag 20.00 uur tot zondag 8.00 uur en van zondag 20.00 uur tot maandag 6.00 uur.

Zodra er meer bekend is over de concrete nachten waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd wordt u geïnformeerd via de gebruikelijke kanalen.
Meer informatie over het project is te verkrijgen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800 – 8002 of de projectpagina www.rws.nl/stuwensemble.

De scheepvaart wordt op de hoogte gehouden via ‘Berichten aan de scheepvaart’ (BAS-berichten). Actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarweg kunt u vinden op de website Vaarweginformatie.nl.