header logo

ATTENTIE !! Opschortingen en maatregelen a.g.v. corona

images             

Beste leden,
In verband met de aangescherpte maatregelen vanwege het Corona virus zijn wij op grond van de noodverordening van de Veiligheidsregio Gelderland Midden genoodzaakt om de openbare toiletten aan de buitenzijde van het clubgebouw tot nader bericht te sluiten. Ook het clubhuis blijft gesloten.                                                         

Passanten zijn in de jachthaven welkom, mits zij zelfvoorzienend zijn. Chemisch toilet kan op de daarvoor bestemde plek geleegd worden, in overleg met de havenmeester. Wij verzoeken u ook op de jachthaven de landelijk geldende richtlijnen in acht nemen.

ZATERDAGWERK
Aanvullend op eerdere berichten wordt ook zaterdagwerk in het kader van zelfwerkzaamheid tot nader order opgeschort.  Voor de datum waarop u ingepland stond, verwijzen wij u graag naar het zelfwerkzaamheidrooster dat is te bereiken door in te loggen onder 'Voor leden'. Daar vindt u het zelfwerkzaamheidrooster door te klikken op 'schema zaterdagwerkers 2019-2020'.
Mocht dat niet lukken kunt u het ook vinden in het Steigernieuws, editie najaar 2019. Deze is ook digitaal te raadplegen op onze website: https://www.wsvdeengel.nl/vereniging/steigernieuws

OPSCHORTING GEPLANDE ACTIVITEITEN
Eerder geplande activiteiten welke hieronder worden aangegeven zijn opgeschort. 
Uiteraard betreuren wij deze situatie, maar volgen daarbij de adviezen van de overheid.

ZEILCURSUS VOOR DE JEUGD 12 mei 2020 gaat niet van start 
De jeugdcommissie gaat zich beraden op mogelijke alternatieven.

Wij zullen u weer informeren zodra er wijzigingen in de genomen maatregelen zijn. 
Voor nu: blijf gezond en let goed op uzelf en anderen.

Met vriendelijke groet,

Dorine Willems - Mooiman
Secretaris WSV De Engel