header logo

Corona: mag er nog recreatief gevaren worden in Nederland?

 

Afgelopen mooie weekend was een soort van voorproefje voor het komende lange Paasweekend. Op veel plaatsen zijn op en langs het water beperkende maatregelen van kracht.
Op veel plaatsen worden bruggen en sluizen nog alleen op afroep bediend of volgens de winterregeling. In de scheepvaartberichten vindt u een lange lijst met beperkingen en wijzigingen.
De Scheepvaartberichten kunt u ook op uw pc, tablet of smartphone inlezen in de Waterkaarten app en software. Ook zijn op veel plaatsen beperkingen wat betreft het aan boord overnachten.
Veel (verenigings)havens zijn nog niet (helemaal) open en zijn sanitaire voorzieningen gesloten. En uiteraard wordt er op ligplaatsen ook handhavend opgetreden als het er te druk wordt of er te veel mensen dicht bij elkaar komen. Ook voor dit weekend blijft het advies om beter thuis te blijven en als u toch gaat varen vooral een rustige plaats te zoeken.
Maar realiseer u wel dat onze zorg en hulpverleners op dit momen wel iets beters te doen hebben dan een pleziervaarder te hulp te schieten. Een goede voorbereiding is nu meer dan ooit van essentieel belang.

Maatregelen verschillen dus lokaal en kunnen ook wijzigen naar gelang de verantwoordelijke overheid dat nodig acht. Bij onze zuiderburen in Belgie is recreatievaart op de binnenwateren en langs de kust geheel verboden.