header logo

Overlijdensbericht

 Beste leden,

Vandaag ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van ons erelid Daan Agelink.

Een man van het eerste uur, zo kun je de heer Agelink wel noemen. Onze haven is ontstaan uit een vissteigertje aan de IJssel. Door het verplaatsen van de roeibootjes richting de Meteoor is het begin van een haven(tje) tot stand gekomen. Eén van die vissers, die werkzaam was bij Rijkswaterstaat, wist wel hoe een en ander aan te pakken dus kon men daar zijn voordeel meedoen. De vissers waren nooit op het idee gekomen een vereniging op te richten. Door dat er steeds meer bootjes bij kwamen, was het zaak een vereniging op te richten en dat werd Watersportvereniging “Rheden”, waar de heer Agelink de eerste voorzitter van was.

Het toegangspad naar de C-steiger is naar de heer Agelink vernoemd. In 2003 is de naam voor dit pad – Agelinkpad – door hem onthuld.
Tot zijn 60ste jaar heeft de heer Agelink zelf nog een boot gehad. Daarna liet hij het varen aan zijn zoon over.

Wij wensen de familie Agelink alle kracht en sterkte toe het verlies een plek te geven.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

 Dorine Willems - Mooiman
Secretaris WSV De Engel