header logo

Het ontstaan van Watersportvereniging De Engel

Op 17 mei 1992 werd door de toenmalige voorzitter van de Watersportvereniging de heer H.P Mooiman ? gestalte gegeven aan historie en toekomst. Hij deed dit door het onthullen van een monument.
Bij het tot stand komen van een fusie tussen "wsv Tussen wal en schip" en
"WSV Rheden", werd door de nieuwe vereniging de naam gekozen van voormalig hotel De Engel.

Uithangbord

 Originele uithangbord van hotel De Engel

WSV anker

De nieuwe verenigingsnaam

Historie van hotel De Engel                                                                                                  
Ongeveer op de plaats waar nu het gemeentehuis van de gemeente Rheden staat, stond al in 1660 een       boerderij herberg. In een archiefstuk wordt reeds melding gemaakt van de (aloude) herbergh waar 'd Engel uithangt.
Tussen 1660 en het moment van sloop van het hotel "DE ENGEL" in 1972 ligt ruim drie eeuwen historie. In die periode is de oorspronkelijk eenvoudige herberg uitgegroeid tot een hotel van internationale allure. Met name in de 19e eeuw is er sprake van verbouwing en uitbreiding tot hotel accommodatie.

De aanleg van een spoorlijn en later de tramweg Velp-Dieren in 1871 heeft het toerisme sterk bevorderd. "DE ENGEL" heeft daar met aparte halteplaatsen voor het hotel bijzonder van geprofiteerd tot 1971.

Hotel de Engel