Hartelijk welkom bij  WSV De Engel

Hartelijk welkom leden, passanten en bezoekers op de website van WSV De Engel. Onze haven is gelegen in de arm aan de IJssel tussen Rheden en De Steeg en biedt alle voorzieningen voor een fijn en ontspannen verblijf. Het ligt tussen het grootste natuurgebied in Nederland (De Veluwezoom) en Rhederlaag. Wij heten u van harte welkom op deze site en in onze haven.

 

Lage waterstanden

=
Rijn en IJssel

De waterstand op de Rijn en de IJssel is op dit moment lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Komende dagen zal deze nog wat verder dalen.

= Maas

Door de beperkte neerslag is de afvoer van de Maas laag. Hier zal de komende dagen de waterhoogte ongeveer gelijk blijven.

Houdt rekening met veranderde situaties bij het plannen van uw reis!

Voor passanten

Hier vindt u alle informatie over onze haven, hoe u er komt, welke faciliteiten er zijn, de tarieven, enz. Maar ook wat er allemaal te doen is in de omgeving. Ik kan u verzekeren: "Dat is geweldig! 

Voor leden

Aspirant leden vinden hier informatie over lid worden. Leden treffen hier verenigingsgegevens aan aan en kunnen inloggen bij: 'Ga naar ledeninformatie'.

Evenementen

 • De inzendtermijn voor het ontwerpen 'creatieve plattegrond van onze haven' is verlengd tot 1 november 2022!!

  12:00 uur
  Lees meer >

Recente berichten

 • De havenkaart en waterkaart zijn verkrijgbaar bij de havenmeester!

  Bij de Havenmeestrer is de Havengids gratis beschikbaar.
  Tegen een vergoeding van € 4,95 is ook  de Havenkaart te koop.
  Handig ter voorbereiding van de bootreis.

   
 • Doorontwikkeling Watersportgebied Rhederlaag

  20 april 2022
  Doorontwikkeling Watersportgebied Rhederlaag
  Rhederlaag is het grootste watersportgebied van Oost-Nederland. Voor uitbreiding van het gebied is inmiddels deels groen licht. Er zijn een aantal hete hangijzers, zoals de waterkwaliteit. Integraal Gebieds Overleg Rhederlaag behartigt de belangen van het gebied.
  Het primaire doel van Rhederlaag is openluchtrecreatie
  Rhederlaag is voor veel watersporters in Oost-Nederland een begrip en passanten die van Noord- naar Zuid-Nederland varen komen regelmatig op het Rhederlaag om daar een paar dagen te verblijven. Het primaire doel van Rhederlaag is openluchtrecreatie. Leisure Lands is de eigenaar van Rhederlaag. De grond en het water op en rond Rhederlaag zijn echter in eigendom van of worden gepacht door een aantal partijen: agrariërs, recreatieondernemers, private personen, Natuurmonumenten, gemeente Zevenaar en Rijkswaterstaat. 
   
  Planvorming
  Leisure Lands wil graag meer zand en grind uit de plas halen voor commerciële doeleinden. Bij bekendmaking van de plannen in 2017 stuitte dit plan op onbegrip van gebiedspartijen. Daarom werd het Integraal Gebieds Overleg Rhederlaag (IGOR) in het leven geroepen. Door middel van IGOR kunnen gebiedspartijen actief een rol spelen in de doorontwikkeling van het recreatiegebied door gezamenlijk een bijdrage te leveren aan een inrichtingsplan voor het Rhederlaag. In IGOR zitten vertegenwoordigers van inwoners, recreatieondernemers, belangenverenigingen en watersportverenigingen, zo ook het Watersportverbond.
   
  Ontzanden op kleine schaal
  Inmiddels is met Leisure Lands afgesproken dat er op kleine schaal ontzand mag worden, terwijl een aantal stranden voor dagrecreatie verbeterd en uitgebreid gaat worden, jachthavens kunnen uitbreiden en het gebied beter bereikbaar wordt door de aanleg van fietspaden, waardoor de veiligheid toeneemt. Op 8 september 2021 kregen een aantal gemeenteraadsleden en wethouders van de Gemeente Zevenaar een rondvaart waar een en ander verduidelijkt werd. Aansluitend werd ingegaan op een aantal hete hangijzers, zoals een gevaarlijke weg (de Marsweg) en de waterkwaliteit van Rhederlaag.
   
  Kwelwater versus IJsselwater
  Wat de meesten niet weten is dat het water van Rhederlaag bestaat uit water dat van de Veluwe komt, onder de IJssel door gaat en in Rhederlaag als kwelwater omhoogkomt. De waterkwaliteit zou verminderen door een nieuw project: het Rivierklimaatpark. Dat loopt van de IJsselkop bij Arnhem tot en met het Rhederlaag en heeft als doel de scheepvaart veiliger te maken en nieuwe kansen te bieden voor bedrijven, boeren en overheden langs de IJssel. Het is een project van de gemeenten Arnhem, Westervoort, Rheden en Zevenaar en wordt begeleid door Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat. Water van de IJssel zou dan afgevoerd worden naar het Rhederlaag. Daarmee gaat de waterkwaliteit van Rhederlaag omlaag, omdat het kwelwater van de Veluwe veel schoner is dat het water uit de IJssel. Voor IGOR is dit onbestaanbaar. Zodra de samenstelling van het college van B&W van Zevenaar bekend is, benadert IGOR hen voor verdere plannen. Wordt vervolgd dus. 
   
  Meer weten? 
  Zie website van Watersportverbond.

   
 • Vacature Regioteam Rivierengebied

                                                                                                                                                               Watersportverbond Regio Rivierengebied
  (Voorheen Werkgroep Waterrecreatie Rivierengebied Gelderland)

  Het Watersportverbond behartigt de belangen op (inter-)nationaal en regionaal niveau.
  De regionale belangenbehartiging wordt gedaan door 16 regioteams, bestaande uit vrijwilligers, die ondersteund worden door de kantoororganisatie.
   
  WSV De Engel, aan de bovenloop van de IJssel, is al jarenlang lid van het Watersportverbond.
  Het specifieke vaarwater van het Rivierengebied met stroming, hoogteverschillen en ondiepten verplicht watersporters tot voldoende kennis van- en kunde over de nautische veiligheid.
  Aangesloten verenigingen worden door het Watersportverbond ondersteund om die nautische kennis op peil te houden, veelal verzorgd door het Regioteam.Zij zet zich in om te zorgen voor schoon, veilig en toegankelijk vaarwater. Het regiogebied strekt zich uit van Tolkamer tot Schoonhoven en Deventer.

  Het team is op zoek naar versterking van vrijwilligers!

  Wil jij opkomen voor de belangen van de watersport in de Regio Rivierengebied?

  Over het werk in het Regioteam
  Bruggen en sluizen met een ruim bedieningsregime, voldoende en veilige wacht- en aanlegplaatsen, baggerwerkzaamheden bij ondiepte, blijven varen in kwetsbare natuurgebieden.Het is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt.
  Onze regioteamleden zitten regelmatig met overheden en andere partijen aan tafel om de belangen van de watersporters zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen en te onderhandelen over onder andere bovenstaande zaken. 

  Actuele thema’s waar het Regioteam Rivierengebied aan werkt, zijn bijvoorbeeld het behoud en uitbreiding van vaarwater. Denk hierbij aan het overleg en beheer van Rhederlaag of het openhouden van de Maneswaard. Maar ook de inrichting van de nieuwe sluiskolk en aanlegplaatsen voor recreatievaart van sluis Eefde en het behouden en uitbreiden van de bedieningstijden op de Oude IJssel en de samenwerking met de beroepsvaart staan op de agenda. 

  Over de functie en wie wij zoeken
  Het Regioteam Rivierengebied heeft flinke versterking nodig. Bij voorkeur zijn dit actieve watersporters die vanuit ervaring weten welk plezier en welke uitdagingen een watersporter tegenkomt op het water. Iemand die de vertaalslag kan maken van de watersporter naar de betrokken personen binnen bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten (en vice versa).We verwelkomen graag nieuwe teamleden die een actueel netwerk in die richting hebben of in staat zijn dit op te bouwen.  
  Naast kennis en netwerk van (lokale) overheden zoeken we teamleden die contacten onderhouden met de aangesloten verenigingen in de regio en uitdaging zien in het aantrekken van nieuwe leden. Het is hiervoor belangrijk goed te kunnen luisteren en te kunnen zoeken naar wederzijdse belangen. 
   
  Tijdsbesteding
  De tijdsbesteding voor de functie van regioteamlid wisselt en is afhankelijk van de tijd die je beschikbaar hebt en het aandachtsgebied waar je mee aan de slag gaat. Als je belangstelling hebt voor deze functie dan gaan we hierover in gesprek en kijken we welke rol en activiteiten daar het beste bij passen.
   
  Dossiers en werkzaamheden
  Dossiers en werkzaamheden worden verdeeld op basis van affiniteit en ervaring. Het team vergadert enkele keren per jaar. De overleggen die plaatsvinden met Provincie, Gemeenten, Rijkswaterstaat, Waterschappen of met beroepsvereniging Schuttevaer, vinden meestal binnen kantoortijd plaats. Het afgelopen jaar heeft als gevolg van corona ook het videobellen een vlucht genomen binnen het Regioteam en de verwachting is dat dit ook in de toekomst tot de mogelijkheden behoort. Dit maakt het makkelijker en flexibeler voor vrijwilligers om tijd vrij te maken. 
   
  Wat wij bieden 
  Een vrijwillige functie waarin je vanuit een professionele omgeving van betekenis kunt zijn voor de watersport in het rivierengebied. Een functie waarin je je eigen ervaring meebrengt in een bestuurlijke rol. Natuurlijk krijg je de nodige ondersteuning vanuit de bureauorganisatie en van andere regioteams. 
   
  Reageren
  Als je belangstelling hebt om onderdeel te worden van Regioteam Rivierengebied van het Watersportverbond of als je vragen hebt, dan nodigen we je van harte uit om te reageren door een mail te sturen aan onno.walda@watersportverbond.nl , graag met een motivatie en je CV. 
  Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met Onno Walda op 06-55747611.

  Watersportverbond, Regio Rivierengebied
  Henk Wuestman    mei 2022
   
 • Openingstijden ENGELENBAK en gebruik terras

  Naast de reguliere openingstijden van de Engelenbak ZATERDAG VANAF ±15.00 UUR  TOT ±19.00 UUR (met mogelijkheid tot uitloop) willen we graag het clubhuis toegankelijk maken op meerdere  momenten.

  Als het bordje OPEN aan is,  voorstaand links bij de openslaande deuren, dan bent u van harte welkom!
  Dit is afhankelijk van beschikbare barmedewerkers. We doen hierbij wederom een oproep om ons team te komen versterken. Aanmelding brainstormteam@wsvdeengel.nl

  Ook willen wij hierbij  de mogelijkheid aangeven dat als het clubhuis gesloten is ,er altijd gebruik gemaakt kan worden van ons mooie terras om  bij elkaar te komen en zelf meegebrachte versnaperingen te nuttigen.
  Met vanzelfsprekend het verzoek om het terras netjes te gebruiken en achter te laten.
  Dit geldt ook voor het grasveld bij de notenboom.

  Wij wensen u allen een prachtig mooi vaarseizoen!

  Brainstormteam
  Henk, Jolanda, Frans en Alwine


   
 • Ook campers van harte welkom

  Na de opening van vaarseizoen 2022, is deze week (15) ook de eerste camper van dit seizoen gearriveerd.
  De ruime camperplaatsen bieden alle faciliteiten om een prettig verblijf in een prachtige omgeving te garanderen.

  Klik op pdf voor foto's welke overigens met toestemming van de camperaars zijn geplaatst.
   

Heeft u vragen?

Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Watersport vereniging De Engel
Steegse Haven 1
6991GZ Rheden