Bestuur:

Tijdens de algemene vergadering d.d. 15 april 2024 is besloten dat nieuwe bestuursleden konden toetreden. Tijdens de najaarsvergadering (18 november 2024) zullen de specifieke functies worden vastgesteld.

Voorzitter:

e-mail: voorzitter@wsvdeengel.nl

Secretaris:

Paul de Kinkelder (tel. 06 - 23 29 81 00)

e-mail: secretaris@wsvdeengel.nl 

Penningmeester:

penningmeester@wsvdeengel.nl

Bankrekening WSV De Engel: NL 47 RABO 0147 8082 94

Bestuurslid:

Ferry Nijhof           (tel.06 - 51 39 10 03)
Ben Poelen           (tel. 06 - 22 47 49 16)
Faruk Kinran         (tel. 06 - 53 53 87 60)
Ewoud Koppens   (tel. 06 - 51 84 45 93) 

e- mail: bestuur@wsvdeengel.nl

Ereleden:

D. Agelink †
H.P. Mooiman †

 

 


  

Commissies:

Jeugdcommissie:

Bastiaan
Marijke
Dorine
Tijmen
Quinten
Sicco
Alida
Matthijs
jeugd@wsvdeengel.nl

Brainstormteam:

Jolanda van Amersfoort
Bertha Smids
Ellen Mul
Guus Mul
brainstormteam@wsvdeengel.nl 

Beheer clubhuis Engelenbak

Guus Mul
clubhuis@wsvdeengel.nl

Redactiecommissie: 

Jan Huisman (redactie)
Vincent Koers (advertenties)
steigernieuws@wsvdeengel.nl

Websitebeheer:

Jos van den Houten (webbeheer)
Ernst Jan  Bakker (technisch beheer)
webbeheer@wsvdeengel.nl