De inzendtermijn voor het ontwerpen 'creatieve plattegrond van onze haven' is verlengd tot 1 november 2022!!

12:00 uur
Wij- Brainstormteam WSV De Engel- nodigen u uit om een ontwerp in te dienen voor een creatieve, kleurrijke versie van de plattegrond van ons haventerrein. De technische plattegrond welke door Jan Huisman is gemaakt dient hiervoor als uitgangspunt.
Alle ontwerpen- we hopen dat dat er veel zijn- worden tentoongesteld, een publieksjury én een vakjury zullen uiteindelijk het winnende ontwerp kiezen dat duurzaam op het haventerrein geplaats wordt en opgenomen op onze website.
Vanzelfsprekend is het raadzaam om zelf kritisch op locatie polshoogte te nemen en bij eventuele vragen contact op te nemen met het Brainstormteam, zij zullen zo nodig deskundigen raadplegen.
Het zou prachtig zijn geweest als we tijdens de opening van vaarseizoen 2022 de onthulling hadden kunnen doen van het winnende ontwerp! Helaas waren er te weinig inzendingen waardoor we hebben moeten besluiten de sluitingsdatum te uit te stellen naar 1 november 2022. We streven ernaar de onthulling tijdens de sluiting van het vaarseizoen te kunnen doen.
Om dit te kunnen realiseren vragen wij u:
*      uw bijdrage in te leveren vóór 1 november februari 2022
*      deze te mailen naar: Brainstormteam@wsvdeengel.nl of in brievenbus clubhuis deponeren t.a.v. Brainstormteam WSV De Engel

Prijs: eeuwige roem, plaatsing ontwerp op de daarvoor bestemde plekken en een leuke attentie


In afwachting van uw creatieve bijdrage,
met vriendelijke groet
Brainstormteam WSV De Engel
Henk, Jolanda, Frans en Alwine