Algemene ledenvergadering

20:00 uur
De Algemene vergadering staat gepland op maandag 21 november vanaf 20:00 uur.
De benodigde stukken zullen op een later moment beschikbaar zijn maar noteer deze datum vast in uw agenda.