Hartelijk welkom bij  WSV De Engel

Hartelijk welkom leden, passanten en bezoekers op de website van WSV De Engel. Onze haven is gelegen in de arm aan de IJssel tussen Rheden en De Steeg en biedt alle voorzieningen voor een fijn en ontspannen verblijf. Het ligt tussen het grootste natuurgebied in Nederland (De Veluwezoom) en Rhederlaag. Wij heten u van harte welkom op deze site en in onze haven.
 

 
  

BPR is verplicht aan boord!

Welke regels gelden er op (de meeste) Nederlandse binnenwateren? Dat is geregeld in het Binnenvaartpolitiereglement, kortweg BPR. De meeste schepen moeten verplicht een versie van het BPR (op papier of digitaal) aan boord hebben. Je kunt het BPR hier nu gratis downloaden.https://varendoejesamen.nl/storage/app/media/downloads/regeling-binnenvaartpolitiereglement-bpr-wetten-varendoejesamen.pdf  

Handig om  te hebben!

Voor passanten

Hier vindt u alle informatie over onze haven, hoe u er komt, welke faciliteiten er zijn, de tarieven, enz. Maar ook wat er allemaal te doen is in de omgeving. Ik kan u verzekeren: "Dat is geweldig! 

Voor leden

Aspirant leden vinden hier informatie over lid worden. Leden treffen hier verenigingsgegevens aan aan en kunnen inloggen bij: 'Ga naar ledeninformatie'.

Evenementen

 • Algemene vergadering

  20:00 uur
  Lees meer >
 • Opening vaarseizoen 2023

  15:00 uur
  Lees meer >

Recente berichten

 • Doorontwikkeling Watersportgebied Rhederlaag

  20 april 2022
  Doorontwikkeling Watersportgebied Rhederlaag
  Rhederlaag is het grootste watersportgebied van Oost-Nederland. Voor uitbreiding van het gebied is inmiddels deels groen licht. Er zijn een aantal hete hangijzers, zoals de waterkwaliteit. Integraal Gebieds Overleg Rhederlaag behartigt de belangen van het gebied.
  Het primaire doel van Rhederlaag is openluchtrecreatie
  Rhederlaag is voor veel watersporters in Oost-Nederland een begrip en passanten die van Noord- naar Zuid-Nederland varen komen regelmatig op het Rhederlaag om daar een paar dagen te verblijven. Het primaire doel van Rhederlaag is openluchtrecreatie. Leisure Lands is de eigenaar van Rhederlaag. De grond en het water op en rond Rhederlaag zijn echter in eigendom van of worden gepacht door een aantal partijen: agrariërs, recreatieondernemers, private personen, Natuurmonumenten, gemeente Zevenaar en Rijkswaterstaat. 
   
  Planvorming
  Leisure Lands wil graag meer zand en grind uit de plas halen voor commerciële doeleinden. Bij bekendmaking van de plannen in 2017 stuitte dit plan op onbegrip van gebiedspartijen. Daarom werd het Integraal Gebieds Overleg Rhederlaag (IGOR) in het leven geroepen. Door middel van IGOR kunnen gebiedspartijen actief een rol spelen in de doorontwikkeling van het recreatiegebied door gezamenlijk een bijdrage te leveren aan een inrichtingsplan voor het Rhederlaag. In IGOR zitten vertegenwoordigers van inwoners, recreatieondernemers, belangenverenigingen en watersportverenigingen, zo ook het Watersportverbond.
   
  Ontzanden op kleine schaal
  Inmiddels is met Leisure Lands afgesproken dat er op kleine schaal ontzand mag worden, terwijl een aantal stranden voor dagrecreatie verbeterd en uitgebreid gaat worden, jachthavens kunnen uitbreiden en het gebied beter bereikbaar wordt door de aanleg van fietspaden, waardoor de veiligheid toeneemt. Op 8 september 2021 kregen een aantal gemeenteraadsleden en wethouders van de Gemeente Zevenaar een rondvaart waar een en ander verduidelijkt werd. Aansluitend werd ingegaan op een aantal hete hangijzers, zoals een gevaarlijke weg (de Marsweg) en de waterkwaliteit van Rhederlaag.
   
  Kwelwater versus IJsselwater
  Wat de meesten niet weten is dat het water van Rhederlaag bestaat uit water dat van de Veluwe komt, onder de IJssel door gaat en in Rhederlaag als kwelwater omhoogkomt. De waterkwaliteit zou verminderen door een nieuw project: het Rivierklimaatpark. Dat loopt van de IJsselkop bij Arnhem tot en met het Rhederlaag en heeft als doel de scheepvaart veiliger te maken en nieuwe kansen te bieden voor bedrijven, boeren en overheden langs de IJssel. Het is een project van de gemeenten Arnhem, Westervoort, Rheden en Zevenaar en wordt begeleid door Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat. Water van de IJssel zou dan afgevoerd worden naar het Rhederlaag. Daarmee gaat de waterkwaliteit van Rhederlaag omlaag, omdat het kwelwater van de Veluwe veel schoner is dat het water uit de IJssel. Voor IGOR is dit onbestaanbaar. Zodra de samenstelling van het college van B&W van Zevenaar bekend is, benadert IGOR hen voor verdere plannen. Wordt vervolgd dus. 
   
  Meer weten? 
  Zie website van Watersportverbond.

   
 • Creatieve plattegrond WSV De Engel

  Vorig jaar werd door het Brainstormteam een uitnodiging gedaan om een creatieve en kleurrijke plattegrond van ons haventerrein te ontwerpen. Uitgangspunt hiervoor was de technische plattegrond welke door Jan Huisman is gemaakt.

  Inmiddels zijn er een drietal ontwerpen ingediend welke tijdens de sluiting van het vaarseizoen ( 5 november jl.) werden tentoongesteld.

  Met de indieners (Annette Augustijn en Ilse van Woerkom) wordt binnenkort besproken hoe e.e.a. het beste kan worden verwerkt om te komen tot een echte bewegwijzering voor onze haven.

  Het resultaat zal t.z.t. ook via de website worden gepubliceerd.
   
 • Steigernieuws 'Winter 2022'

  Het laatste nummer van het Steigernieuws is uit en te vinden onder "Vereniging". 
  Veel leesplezier!

   

Heeft u vragen?

Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Watersport vereniging De Engel
Steegse Haven 1
6991GZ Rheden