Privacy statement

Dit Privacybeleid van WSV De Engel is van toepassing op alle persoonsgegevens die WSV De Engel verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

De volledige beschrijving is te vinden onder keuzemogelijkheid: "Leden" (in de kop van deze pagina).
U vindt daar het hoofdje: 'Document' en daaronder: 'Privacybeleid WSV De Engel'.