Lid worden van onze vereniging?

U kunt zich aanmelden voor een aspirant lidmaatschap als u kunt voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • Woonachtig in gemeente Rheden of Rozendaal
 • Vaartuig mag max.12 meter lang en 3,80 meter breed zijn, over alles gemeten
 • Vaartuig moet minimaal WA verzekerd zijn (kopie van polis aanleveren)
 • Statuten en reglementen aanvaard
 • Vaartuig goed onderhouden zijn
 • Bereid tenminste 2 dagdelen per jaar zelfwerkzaamheden te verrichten
 • Het entreegesprek voor beiden positief verloopt
 • Entreegeld (€60,00) is overgemaakt naar Penningmeester WSV De Engel, rekeningnummer: NL47 RABO 0147 8082 94

 

Aanvraag formulier

 • Huidige Uw gegevens
 • Uw vaartuig
 • Zelfwerkzaamheid
 • Voorwaarden
 • Voltooid
Aanhef