Historie

Het ontstaan van onze haven kent een geschiedenis die in 1976 begon. In die tijd was het eind van de "afgesneden" IJsselarm, tegenover de "Meteoor" een zeer bescheiden, enigszins rommelige afmeerplek gecreëerd. Dit jachthaventje was door 'wildgroei' ontstaan, ofschoon er in die tijd al sprake was van een echte vereniging onder de naam WSV "Rheden". Onder het voorzitterschap van de heer Agelink † kende deze vereniging een grote bloeitijd. Ook in Dieren was men omstreeks die tijd overgegaan tot het inventariseren van aldaar wonende watersporters. Dit leidde uiteinderijk tot het ontstaan en de oprichting van "Tussen Wal en Schip" onder voorzitterschap van de heer Lebbink. Deze vereniging beschikte niet over een eigen thuishaven.
 
Havenbord De Engel
Een van de eerste doelstellingen was dan ook om een geschikte havenlocatie te vinden. Inmiddels was de WSV "Rheden" zodanig gegroeid dat het steeds moeilijker werd voor de zand- en grindschepen om bij de Meteoor aan de wal te komen. Het bestuur van WSV "Rheden" besloot daarom naar een betere locatie uit te kijken. Op dat moment ontstond er ook een stichting en daarin vormden bestuursleden van beide genoemde watersportverenigingen het bestuur. De stichting had als doelstelling: Het vinden en realiseren van een gemeenschappelijke "Thuishaven". Het vinden en aankopen van land in de noordelijke richting van de dode IJsselarm en het verkrijgen van de benodigde vergunningen vergde veel tijd en werk. Uiteindelijk resulteerde dit in de aankoop van een stuk land op de huidige plek.

De bouw van de haven begon en het verslepen van de steigers (over het water) van WSV "Rheden" en de  WSV "Tussen Wal en Schip". Al spoedig bleek dat deze steigers niet toereikend waren voor de schepen van beide verenigingen. Men moest uitbreiden. Onder de bezielende leiding van de heer Mooiman † werd aan de bouw van de huidige haven gestalte gegeven. Naast het realiseren van een haven had de stichting ook als doelstelling het betaalbaar houden van de ontstane ligplaatsen en alles uit eigen middelen te financieren. Dit hield in dat de leden van de verenigingen wel alles zelf moesten doen. Het begrip "zelfwerkzaamheid" is dan ook heden ten dage een hoog in het vaandel staand begrip.

De constructie van twee verenigingen leidde op den duur tot moeilijkheden. Men besloot dan ook over te gaan tot het op[richten van één vereniging: WSV : DE Engel" werd dan ook een feit. De naam verwijst naar het voormalig hotel 'De Engel' in DE Steeg. De jachthaven en het bijbehorende terrein werden nadien verder ingevuld met de bouw van de hijskraan en bijbehorende afspuitplaats, het clubhuis 'De Engelenbak', een werkplaats en een loods voor opslag van materialen. Tot op de dag van vandaag wordt het onderhoud van de jachthaven en het terrein in eigen beheer uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers.
 
 
HOtel DE Engel, De Steeg
Ongeveer op de plaats waar nu het gemeentehuis van de gemeente Rheden staat, stond al in 1660 een       boerderij herberg. In een archiefstuk wordt reeds melding gemaakt van de (aloude) herbergh waar 'd Engel uithangt.

Tussen 1660 en het moment van sloop van het hotel "DE ENGEL" in 1972 ligt ruim drie eeuwen historie. In die periode is de oorspronkelijk eenvoudige herberg uitgegroeid tot een hotel van internationale allure. Met name in de 19e eeuw is er sprake van verbouwing en uitbreiding tot hotel accommodatie.

De aanleg van een spoorlijn en later de tramweg Velp-Dieren in 1871 heeft het toerisme sterk bevorderd. "DE ENGEL" heeft daar met aparte halteplaatsen voor het hotel bijzonder van geprofiteerd tot 1971.

Heeft u vragen?

Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Watersport vereniging De Engel
Steegse Haven 1
6991GZ Rheden