Gedragsaanwijzing waar aan leden en bezoekers gehouden zijn, zijn opgenomen in het havenreglement, daarnaast gelden aanvullende onderstaande gedragsregels.

1.      Op ons verenigingsterrein voelt iedereen zich veilig.
2.      Leden en bezoekers gaan respectvol met elkaar om.
3.      Iedereen is gelijkwaardig.
4.      Discriminatie op welke grond dan ook wordt niet toegestaan. Denk aan: jong, oud, huidskleur,
         man, vrouw, handicap etc.
5.     Jeugdbegeleiders hebben geen 1 op 1 contact met minderjarigen.
6.      Leden en/ of passanten die onwenselijk gedrag waarnemen, melden dit aan de
         Vertrouwenscontactpersoon.
7.      Contactmogelijkheden met de VERTROUWENSCONTACTPERSOON (VCP) zijn geregeld via:
         https://www.watersportverbond.nl/verenigingen/veilig-sportklimaat/vertrouwenscontactpersoon/
                     
        Vertrouwenscontactpersonen bij wie u terecht kunt:
       
        https://www.watersportverbond.nl/kennisbank/veilig-sportklimaat/vertrouwenscontactpersoon